Personální poradenství

V rámci systému personálního řízení vám zajistíme poradenství v oblasti řízení
a rozvoje lidských zdrojů a dílčí nebo komplexní služby v následujících oblastech:

  • Psychologická diagnostika
  • Personální audit
  • Popisy pracovních pozic
  • Hodnocení zaměstnanců
  • Průzkumy spokojenosti
  • Motivace zaměstnanců
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  • Koučování